ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Slide background

Υπόχρεοι Παραγωγοί

Aνακυκλώσιμα Eίδη

Σημεία Συλλογής

Καλώς Ήλθατε στην
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ

Βρείτε μας και στις πλατφόρμες

Ένα σύγχρονο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων
Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού εγκεκριμένο από τον Ελληνικό
Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.

Υπηρεσίες

Μερικά μοναδικά
Χαρακτηριστικά

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. είναι αρμόδιος φορέας για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων όλων των ειδών Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, όπως λευκές συσκευές, οθόνες, προϊόντα τεχνολογίας, λαμπτήρες, φωτιστικά, μικροσυσκευές, φωτοβολταϊκά πλαίσια κλπ., χωρίς καμία εξαίρεση.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

0

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

0

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ

0

ΣΥΛΛΟΓΗ Α.Η.Η.Ε

0
Τόνοι

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε το μοναδικό Σύστημα στην Ελλάδα, το οποίο έχει αναλάβει το έργο της ανακύκλωσης των Φωτοβολταϊκών Πλαισίων στην χώρα μας, τον Μάιο 2021, πραγματοποίησε την πρώτη συλλογή και παρελήφθησαν για ανακύκλωση 36 τόνοι αποβλήτων Φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Η θεαματική μείωση του κόστους των Φωτοβολταϊκών πλαισίων την τελευταία δεκαετία, σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη απόδοση ενέργειας ανά Φωτοβολταϊκό πλαίσιο, ωθεί τους επενδυτές να προβαίνουν σε αντικατάσταση των παλαιών Φωτοβολταϊκών πλαισίων σε συντομότερο χρονικό διάστημα από αυτό που υπολογίστηκε στις αρχικές μελέτες για την διάρκεια ζωής τους.

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ

Ένα σύγχρονο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πώς γίνεται η Ανακύκλωση;

Σημεία Συλλογής

Τοποθετούμε ξεχωριστά, τους καμένους λαμπτήρες, τα άχρηστα φωτιστικά και τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές, στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης,οι οποίοι βρίσκονται σε όλη την χώρα, σε καθορισμένα σημεία συλλογής.

Συλλογή / Μεταφορά / Προσωρινή Αποθήκευση

Οι κάδοι όταν γεμίσουν παραλαμβάνονται από εξουσιοδοτημένους μεταφορείς, προωθούνται σε αντίστοιχες Μονάδες Διαλογής/ Επεξεργασίας/Ανακύκλωσης ή οδηγούνται σε μονάδες προσωρινής αποθήκευσης.

Ανακύκλωση, Ανάκτηση & προετοιμασία για Επαναχρησιμοποίηση

Στις Μονάδες, ανάλογα με την δυναμικότητα αυτών, πραγματοποιούνται εργασίες, διαλογής, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανάκτησης και ανακύκλωσης, ανάλογα με το είδος του αποβλήτου με σκοπό την επιστροφή στο ρεύμα της αγοράς.

Τα Νέα μας

Συχνές Ερωτήσεις

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ είναι ένα σύγχρονο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), οργανωμένο και υποστηριζόμενο από επιχειρήσεις του κλάδου Ηλεκτρικού – Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Η.Η.Ε.).

Είναι οι Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές συσκευές που μπαίνουν στην πρίζα ή λειτουργούν με μπαταρία ,συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων και των φωτοβολταϊκών πλαισίων, όταν αυτά φτάσουν στο τέλος ζωής τους.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις συσκευές που  μπορείτε να ανακυκλώσετε εδώ.

Όσοι κατασκευάζουν ή και εισάγουν προϊόντα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και τα  διαθέτουν στην Ελληνική αγορά με οποιοδήποτε τρόπο. (πώληση, leasing, δωρεάν, κτλ.). Αυτοί είναι και οι υπόχρεοι, να καταβάλουν χρηματική εισφορά στο Σύστημα για κάθε προϊόν Η.Η.Ε διαθέτουν στην Ελληνική Αγορά, έτσι ώστε όταν το προϊόν αυτό  φτάσει στο τέλος κύκλου ζωής του, να διαχειριστεί με τον καλύτερο περιβαλλοντικά και ορθό τρόπο.

Για τη συλλογή Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, έχουμε αναπτύξει σημεία συλλογής με  Δήμους, Φορείς, Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις. Για την μεταφορά των ΑΗΗΕ που συλλέγουμε έχουμε συνεργασίες με ειδικά αδειοδοτημένες μεταφορικές εταιρείες καθώς και για την ανακύκλωση τους με  πρότυπες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων ΗΗΕ.

Γιατί  οι περισσότερες Ηλεκτρικές συσκευές και ειδικά οι λαμπτήρες περιέχουν επιβλαβή υλικά όπως (πλαστικό, υδράργυρο, κάδμιο, κτλ) τα οποία δεν πρέπει να καταλήξουν στο περιβάλλον. Επίσης περιέχουν υλικά (σιδηρούχα & μη σιδηρούχα μέταλλα, κτλ.), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή άλλων προϊόντων.

Όλα τα είδη Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ανακυκλώνονται και από τα υλικά τους προκύπτουν μέταλλα σιδηρούχα, χαλκός, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό κ.λ.π. τα οποία επαναχρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Τα προϊόντα που προκύπτουν προωθούνται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες για την περαιτέρω επεξεργασία τους, και επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς, συμβάλλοντας στην Κυκλική Οικονομία, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην διατήρηση των φυσικών πόρων.

Οι λαμπτήρες συγκεκριμένα ανακυκλώνονται, και από τα υλικά τους προκύπτουν γυαλί – μέταλλα – πούδρα φθορισμού – υδράργυρος κ.λ.π. Τα οποία αφού επεξεργαστούν και καθαριστούν επαναχρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Τα προϊόντα που προκύπτουν προωθούνται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες για την περαιτέρω επεξεργασία τους.

Τα ηλεκτρικά & ηλεκτρονικά είδη που θέλετε να απορρίψετε, μπορείτε να τα παραδώσετε σε ένα από τα χιλιάδες σημεία συλλογής του συστήματός μας. Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ πρώτη ενισχύει την συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίηση του πολίτη στην περιβαλλοντική αυτή προστασία και είναι στη διάθεση σας.

Το Ε.Μ.ΠΑ. είναι οργανωμένο σύστημα Μητρώου στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι Υπόχρεοι Παραγωγοί, οι οποίοι και πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχο Αριθμό Μητρώου για τη σύννομη άσκηση της δραστηριότητας τους και για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων ανακύκλωσης από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014, Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός ορίζεται ως: 

«ο εξοπλισμός η ορθή λειτουργία του οποίου εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 1000 V εναλλασσομένου ρεύματος ή έως 1500 V συνεχούς ρεύματος. Στην έννοια του ΗΗΕ συμπεριλαμβάνονται όλα τα κατασκευαστικά του στοιχεία, τα συναρμολογημένα μέρη και τα αναλώσιμα, τα οποία συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά τη διάθεσή του στην αγορά» 

 

Οι κατηγορίες του ΗΗΕ σύμφωνα με την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 είναι οι ακόλουθες: 

 1. Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας
 2. Οθόνες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες με επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 cm2
 3. Λαμπτήρες
 4. Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm) συμπεριλαμβανομένων (όχι αποκλειστικά) των εξής:

Οικιακές συσκευές, εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καταναλωτικά είδη, φωτιστικά είδη, εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνων, μουσικός εξοπλισμός, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού, ιατρικές συσκευές, όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, συσκευές αυτόματης διανομής, εξοπλισμός παραγωγής ηλεκτρικών ρευμάτων. Η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες 1 έως 3. 

 1. Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm) συμπεριλαμβανομένων (όχι αποκλειστικά) των εξής:

Οικιακές συσκευές, καταναλωτικά είδη, φωτιστικά είδη, εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνων, μουσικός εξοπλισμός, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού, ιατρικές συσκευές, όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, συσκευές αυτόματης διανομής, εξοπλισμός παραγωγής ηλεκτρικών ρευμάτων. Η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες 1 έως 3 και 6. 

 1. Μικρού μεγέθους εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm).

Εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ σύμφωνα με τον Ν. 2939/01 και την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 αποτελούν όλες οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και επεξεργασίας, ανακύκλωσης ή ανάκτησης ενέργειας, με σκοπό την αξιοποίηση των ΑΗΗΕ και επιστροφή στο ρεύμα της αγοράς.

Η σωστή λειτουργία των ΣΕΔ ΑΗΗΕ κρίνεται ετησίως από τον ΕΟΑΝ με την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων συλλογής, καθώς και ανακύκλωσης ή ανάκτησης. Πιο συγκεκριμένα το ΣΣΕΔ «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», βάσει της άδειάς του, οφείλει να επιτύχει τους ακόλουθους ετήσιους περιβαλλοντικούς στόχους: 

 • Να συλλέξει την ποσότητα σε βάρος του 65% του μέσου όρου των ποσοτήτων που διατέθηκαν στην αγορά από τους ενταγμένους στο ΣΕΔ υπόχρεους παραγωγούς την προηγούμενη τριετία. 
 • Να οργανώσει τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης ώστε να επιτύχει κάθε έτος στόχους ανακύκλωσης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίησης μεταξύ 55% και 85%, αλλά και στόχους ανάκτησης μεταξύ 75% και 85% κατά βάρος. Η διακύμανση προκύπτει βάσει της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται τα επιμέρους Απόβλητα ΗΗΕ.

Τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) δέχονται ελέγχους από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), επίσημο φορέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να εξεταστεί και να διαπιστωθεί η ορθή λειτουργία, καθώς και η επίτευξη των στόχων τους. 

Ταυτόχρονα, κάθε χρόνο συντάσσεται και κατατίθεται στον Ε.Ο.ΑΝ. η ετήσια απολογιστική έκθεση του ΣΕΔ προκειμένου να παρουσιαστούν γραπτώς τα αναλυτικά αποτελέσματα των περιβαλλοντικών επιδιώξεων και η επίτευξη των επιμέρους στόχων. Η επίτευξη όλων των στόχων, καθώς και η βιωσιμότητα του ΣΕΔ οδηγεί στην ανανέωση της άδειας λειτουργίας του από τον Ε.Ο.ΑΝ., η οποία έχει εξαετή ισχύ. 

Ο ρόλος του ΣΣΕΔ «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» είναι οργανωτικός και ελεγκτικός. Οργανώνει όλες τις ανωτέρω προαναφερθείσες δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων ΗΗΕ, συνάπτοντας συμβάσεις με κατάλληλα αδειοδοτημένες συνεργαζόμενες εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν την υλοποίηση των δράσεων αυτών. Ταυτόχρονα, αναλαμβάνει τον έλεγχο και την επίβλεψη των συνεργατών της με σκοπό την εξασφάλιση των περιβαλλοντικά βέλτιστων πρακτικών υλοποίησης των δράσεων.

Δίκτυο Συλλογής

Λαμπτήρες
Μικροσυσκευές
Φωτιστικά

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους επικοινωνίας, στατιστικής και ιστορικής ανάλυσης προς την περαιτέρω βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη και τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του ιστότοπου

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Διαχειριστείτε τα cookies από εδώ.


Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της απόδοσης και παρέχουν συγκεντρωτικά και συνεπώς ανώνυμα δεδομένα για τη χρήση της ιστοσελίδας.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες