1. Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας
  2. Θα λάβετε στο Εmail που καταχωρίσατε την έγκριση ή μη έγκριση
   χορήγησης του κάδου από την ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.  Σε περίπτωση που δεν λάβετε έγκαιρη απάντηση (εντός 2 εβδομάδες) το σημείο συλλογής δεν έχει εγκριθεί.

  Εφόσον εγκριθείτε από το σύστημά μας

  1. Στέλνετε συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα δύο (2) αντίγραφα της
   Σύμβασης Σημείων Συλλογής στα γραφεία επί της οδού Λεωφ. Τατοΐου 349,
   Αχαρνές ΤΚ:13677.
  2. Σας Αποστέλλουμε πίσω υπογεγραμμένο ένα αντίγραφο της σύμβασης και
   ξεκινάει η  διαδικασία κατασκευής και αποστολής του κάδου.