ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Διαδικασία ένταξης
στο Σύστημα

Για την ένταξη της εταιρείας σας στο Σύστημά μας, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Υπογραφή Σύμβασης προσχωρήσεως: Εκτύπωση δύο αντιγράφων, συμπλήρωση 1ης και 22ηςσελίδας με τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας, μονογραφή και στις 24 σελίδες του κάθε αντιγράφου, εκτός της 13ης σελίδας όπου απαιτείται υπογραφή και σφραγίδα από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

Αποστολή των δύο υπογεγραμμένων και συμπληρωμένων αντιγράφων Σύμβασης Προσχωρήσεως στην έδρα μας (Ελευθερίου Βενιζέλου 173
Τ.Κ. 146 71), με Γενική Ταχυδρομική και χρέωση παραλήπτη.
Μόλις παραλάβουμε τη Σύμβαση Προσχωρήσεως:
α. Υπογράφουμε και σας επιστρέφουμε το ένα αντίγραφο για το αρχείο σας.
β. Σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά τη φόρμα περιοδικής δήλωσης για να μας δηλώσετε για πρώτη φορά, συνολικά κατά κατηγορία και ξεχωριστά κατ’ έτος, τις ποσότητες των προϊόντων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διαθέσατε στην ελληνική αγορά κατόπιν κατασκευής/εισαγωγής τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη από το έτος κατά το οποίο υπογράφετε τη Σύμβαση.
γ. Σας αποστέλλουμε τους κωδικούς πρόσβασής σας στο πληροφοριακό μας σύστημα, όπου μέσω της περιοχής των μελών, θα πρέπει να μας δηλώνετε μηνιαία τις ποσότητες που διαθέτετε στην ελληνική αγορά κατόπιν εισαγωγής/κατασκευής.

Μόλις παραλάβουμε ηλεκτρονικά τις περιοδικές δηλώσεις των προηγούμενων ετών (βήμα 3.β.), εκδίδουμε τιμολόγιο με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο βάσει της Σύμβασης Προσχωρήσεως (Παράρτημα Β).

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, πραγματοποιείτε την εγγραφή της εταιρείας που εκπροσωπείτε στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης για την απόκτηση του Αριθμού Μητρώου Παραγωγού.

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους επικοινωνίας, στατιστικής και ιστορικής ανάλυσης προς την περαιτέρω βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη και τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του ιστότοπου

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Διαχειριστείτε τα cookies από εδώ.


Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της απόδοσης και παρέχουν συγκεντρωτικά και συνεπώς ανώνυμα δεδομένα για τη χρήση της ιστοσελίδας.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες