ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Σύντομη Περιγραφή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ»

Οι περιβαλλοντικές δράσεις του Φορέα μας για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των σχολικών ομάδων στην ιδέα και το θεσμό της ανακύκλωσης αποβλήτων, έχει ξεκινήσει από το 2011, στις ηπειρωτικές και νησιωτικές περιφέρειες της χώρας. Η εκπαιδευτική δράση στοχεύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των παιδιών και αυριανών πολιτών, και στην εδραίωση της ανακύκλωσης αποβλήτων ως θετικής συμπεριφοράς και πράξης που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  για το σχολικό έτος 2022-2023 και κατόπιν προγραμματισμού, αρμόδια πρόσωπα του Φορέα που θα επισκεφθούν τη μονάδα και θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα, ορίζονται εκ των προτέρων και γνωστοποιούνται στη σχολική μονάδα. Στο σχολικό χώρο μπορούν να  εισέρχονται δύο άτομα το ανώτερο σε κάθε τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την παρουσία εκπαιδευτικού της τάξης, διαρκεί περίπου μία ώρα και περιλαμβάνει:

  • Εισαγωγική ενημέρωση δια ζώσης των μαθητών/μαθητριών για το θέμα της  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ αποβλήτων και  της σημασίας αυτής για την προστασία του περιβάλλοντος  και της ανθρώπινης ζωής.
  • Παρουσίαση (power point) με σύντομη απλή αναφορά, στα ανακυκλώσιμα είδη/προϊόντα,  στα σημεία συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στον τρόπο απόρριψης των ειδών αυτών στους ειδικούς κάδους συλλογής του φορέα, στα στάδια της ανακύκλωσης  αποβλήτων, στους λόγους που δεν πρέπει να πετάμε τις παλιές ή άχρηστες οικιακές συσκευές μαζί με τα λοιπά οικιακά μας απόβλητα, αλλά να τις οδηγήσουμε στην Ανακύκλωση ώστε να ξαναγίνουν χρήσιμα υλικά για τον άνθρωπο.
  • Προβολή video εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού παραγωγής του Φορέα με θέμα  την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
  • Οδηγό / Χρήσιμες συμβουλές προβαλλόμενες συνοπτικά για την πραγματοποίηση της ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Στο τέλος του σχολικού έτους  κατατίθεται στις αρμόδιες αρχές του Υ.ΠΑΙ.Θ.  έκθεσης αποτίμησης από το Φορέα, όπου καταγράφονται τα σχετικά στοιχεία και αποτελέσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος . Τα αποτελέσματα λαμβάνονται υπ΄οψη  προς αξιολόγηση, ανάπτυξη και βελτίωση του  εκπαιδευτικού προγράμματος  καθώς και της περιβαλλοντικής δράσης  από το Φορέα.

Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων  στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και δωρεάν για τους μαθητές και τις μαθήτριες  όπως και η τυχόν διανομή εκπαιδευτικού υλικού σε μαθητές ή εκπαιδευτικούς   και ισχύει  το θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων,  το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας,  οι κανόνες  για την υγεία και ασφάλεια των συμμετεχόντων   και  για τις σχολικές επισκέψεις /μετακινήσεις που προβλέπονται.

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους επικοινωνίας, στατιστικής και ιστορικής ανάλυσης προς την περαιτέρω βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη και τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του ιστότοπου

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Διαχειριστείτε τα cookies από εδώ.


Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της απόδοσης και παρέχουν συγκεντρωτικά και συνεπώς ανώνυμα δεδομένα για τη χρήση της ιστοσελίδας.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες