Καλώς Ήλθατε στην ιστοσελίδα της Φωτοκύκλωσης Α.Ε.

Ποιοι είμαστε

Ένα σύγχρονο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων φωτιστικών, λαμπτήρων και μικροσυσκευών (Α.Η.Η.Ε.) εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ, οργανωμένο και υποστηριζόμενο από επιχειρήσεις του κλάδου Ηλεκτρικού – Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Η.Η.Ε.).

Ποιος είναι ο στόχος μας

Στόχος της Φωτοκύκλωσης ΑΕ είναι, να επιτύχει

-βελτίωση των επιδόσεων της χώρας ως προς τους δείκτες Ανακύκλωσης Αποβλήτων,

-ευρεία ενημέρωση επαγγελματικού και καταναλωτικού κοινού για τον εφικτό τρόπο και τα οφέλη της ανακύκλωσης στο πλαίσιο της αξίας Προστασίας του Περιβάλλοντος,

-επιδίωξη εφαρμογής της Νομοθεσίας ως προς τη διαχείριση – συλλογή – επεξεργασία – ανακύκλωση των Α.Η.Η.Ε.

Τι μπορούμε να επιτύχουμε

Με την ορθή διαχείριση των αποβλήτων Α.Η.Η.Ε. και προώθηση της ανακύκλωσης, επιτυγχάνουμε μείωση του όγκου απορριμμάτων, μείωση των ρύπων στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας, συμβολή στην κυκλική οικονομία, βελτίωση της συνθήκης ανθρώπινης ζωής και υγείας με σεβασμό των φυσικών πόρων.

Τι αποτελέσματα έχουμε

Η Φωτοκύκλωση υπεύθυνα, οργανωμένα, συστηματικά & αποτελεσματικά μπορεί να πραγματοποιήσει την ανακύκλωση φωτιστικών, μικροσυσκευών & λαμπτήρων έως και 98% επί των αποβλήτων.

Ποιός μας ελέγχει

Το Σύστημα υπόκειται στον τακτικό ή έκτακτο έλεγχο του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), μέσω και των ετησίων Εκθέσεων διαχείρισης και λειτουργίας του καθώς και  της υποβολής στοιχείων για την ανακύκλωση αποβλήτων

Το μήνυμά μας

-Αναζητήστε τα σημεία συλλογής  της ‘Φωτοκύκλωση ΑΕ’

-Μην πετάξετε στα σκουπίδια τις λάμπες, τα φωτιστικά, τις μικροσυσκευές

-Ανακυκλώστε τα στη Φωτοκύκλωση ΑΕ εύκολα και δωρεάν

"Με πολύ λίγα, καταφέρνουμε πολλά!"