Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εναλλακτικής Διαχείρισης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εναλλακτικής Διαχείρισης

Στα πλαίσια ανάπτυξης και επίτευξης στόχων του ΣΣΕΔ, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προτάσεις για την συλλογή & μεταφορά αποβλήτων λαμπτήρων από την περιφέρεια της Κρήτης. Όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται αναλυτικά στο...

Read more