ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ είναι μέλος του WEEE Forum (Waste Εlectrical and Εlectronic Εquipment), ενός μη-κερδοσκοπικού οργανισμού που εκπροσωπεί 50 συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σε όλο τον κόσμο. Ο στόχος του WEEE Forum είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τα συστήματα που είναι βασισμένη στη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, για την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, στοχεύοντας παράλληλα στην αύξηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων μέσα από την ορθή διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Το WEEE Forum  είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός του είδους του στον κόσμο. Με την πάροδο των ετών, τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης του WEEE Forum, έχουν αποκτήσει ουσιαστική τεχνογνωσία σχετικά με τις τεχνικές πτυχές της συλλογής, μεταφοράς και της επεξεργασίας των ΑΗΗΕ. Από την ίδρυσή τους, τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης που συμμετέχουν στο WEEE Forum έχουν συλλέξει και ανακυκλώσει ή έχουν σταλεί για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 35 εκατομμύρια  τόνοι ΑΗΗΕ.

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ είναι μέλος του  Οργανισμού WEEELABΕΧ. Η σύσταση του Οργανισμού WEEELABEX αποτελεί ουσιαστικά προϊόν του Ευρωπαϊκού προγράμματος WEEELABEX («WEEE Label of Excellence») (LIFE07 ENV/B/000041) στα πλαίσια του μέσου χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Life +. Ο Οργανισμός WEEELABEX ο οποίος εδρεύει στην Πράγα, συστάθηκε από  είκοσι πέντε Συστήματα Διαχείρισης ΑΗΗΕ , μέλη του WEEEFORUM στις 17 Απριλίου 2013. Αποτελεί ουσιαστικά  μια διεθνή  μη κερδοσκοπική νομική οντότητα, που έχει συσταθεί για να εκπαιδεύσει περιβαλλοντικούς επιθεωρητές σύμφωνα με τα πρότυπα WEEELABEX, καθώς και για την προώθηση της υιοθέτησης των προτύπων αυτών από τους εμπλεκόμενους φορείς και τα κράτη μέλη ως μέσο για τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης των ΑΗΗΕ στην Ευρώπη.

Το έργο WEEELABEX (LIFE07 ENV/B/000041) αποτέλεσε  ένα έργο πολλών ενδιαφερομένων μερών το οποίο υλοποιήθηκε από το WEEEFORUM  σε συνεργασία με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς από την κοινότητα και τη βιομηχανία των παραγωγών AΗΗΕ. Ο πρώτος στόχος του έργου ήταν ο σχεδιασμός  ενός  συνόλου προτύπων όσον αφορά τη συλλογή, τη διαλογή, την αποθήκευση, τη μεταφορά, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, επεξεργασία, και διάθεση όλων των ειδών των ΑΗΗΕ και ο δεύτερος στόχος ήταν να θέσει σε εφαρμογή μια διαδικασία παρακολούθησης/ελέγχου των επιχειρήσεων μέσω περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων που διενεργούνται από εκπαιδευμένους – πιστοποιημένους επιθεωρητές από τον Οργανισμό.

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE, στις 4 Ιουνίου 2014 βράβευσε το έργο WEEELABEX ως το καλύτερο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «best-of-best» του περασμένου έτους.

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους επικοινωνίας, στατιστικής και ιστορικής ανάλυσης προς την περαιτέρω βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη και τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του ιστότοπου

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Διαχειριστείτε τα cookies από εδώ.


Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της απόδοσης και παρέχουν συγκεντρωτικά και συνεπώς ανώνυμα δεδομένα για τη χρήση της ιστοσελίδας.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες