40 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Οι ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ: ο Φώτης, η Φωτούλα και η Φωτοκύκλωση στο 40ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά