ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

“Make the right move – Make recycling a reality”. New awareness campaign

The new TV campaign of FOTOKIKLOSI, and our slogan “Make the right move – Make recycling a reality”, is part of an integrated communication campaign aiming to raise awareness and to inform children, professionals, and the public about the recycling of electric and electronic devices.

The campaign initially includes a television and radio spot, online promotion and informative actions with a 4-minute educational video for children.

The awareness campaign aims to engage, inspire, and motivate the public by providing examples, practical information and simple answers to questions such as

-What do we recycle?
-Why do we recycle?
-What is the right way to recycle?
-Where can we recycle?

The campaign also encourages every small act of recycling and reinforces positive behavior, by employing the creative vehicle of “magic power”; that is, the inner power that lies within us that when released, can make recycling a reality and the world a better place.

Δείτε επίσης

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως NEWS

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους επικοινωνίας, στατιστικής και ιστορικής ανάλυσης προς την περαιτέρω βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη και τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του ιστότοπου