ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Who is considered a “producer”?

Producer is considered, according to the law, the one who manufactures and/or imports and then places on the Greek market electrical and electronic equipment and has the legal obligation of participating in a Collective Scheme of Alternative Management, as well as register in the National Producers Registry of the Hellenic Recycling Agency.

More specifically, according to JMD 23615/651/Ε.103/2014, “producer” is considered:

Αny natural/legal entity that professionally distributes electrical or electronic equipment in the market, irrespective of the selling technique used, including distance communication or any other marketing method, which:

  1. is established in Greece and manufactures EEE under its name or trademark, or has EEE designed or manufactured and markets it under its trade name or trademark within the territory of Greece,
  2. is established in Greece and resells within the territory of Greece, under its own trade name or trademark, equipment produced by other suppliers, a reseller not being regarded as the “producer” if the brand of the “producer” appears on the equipment, as specified under point (1) above,
  3. is established in Greece and places on the market EEE originating from a third country or another Member State, or
  4. sells EEE by means of distance communication directly to private households or to other users in Greece, and which is established in another Member State or in a third country.

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους επικοινωνίας, στατιστικής και ιστορικής ανάλυσης προς την περαιτέρω βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη και τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του ιστότοπου