ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Recyclable Items

Large Equipment

Small Equipment

Lighting Fixtures

Photovoltaic Panels

The above items are indicative and not restrictive. In general, E.E.E. (Electrical Electronic Equipment) items include anything that works with electricity or batteries.

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους επικοινωνίας, στατιστικής και ιστορικής ανάλυσης προς την περαιτέρω βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη και τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του ιστότοπου